Igangværende vurderinger

Her kan du finde Medicinrådets igangværende vurderinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser samt de behandlingsvejledninger, Medicinrådet er i gang med at udarbejde.

Du kan abonnere på de enkelte lægemidler og modtage ændringerne via e-mail. Klik på  rss-ikonet, når du er inde på siden for det lægemiddel, som du gerne vil abonnere på.

Vælg en kategori ved at klikke på en af knapperne

Lægemidler og indikations­udvidelser Behandlings­vejledninger

Viser 99 resultater

1 - 25 af 99 resultater
Kategori Sygdomsområde Specifik sygdom Lægemiddel Fagudvalg
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Akut leukæmi, Blodkræft Azacitidin (Onureg) Akut leukæmi
Lægemidler og indikations­udvidelser Blodsygdomme, Cancer, Hæmatologi, Kræftsygdomme Polycytæmi vera Ropeginterferon-alfa-2b Kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
Lægemidler og indikations­udvidelser Blodsygdomme, Cancer, Hæmatologi, Kræftsygdomme Paroxystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH) Pegcetacoplan (Empaveli) Benign hæmatologi
Lægemidler og indikations­udvidelser Mave- og tarmsygdomme Crohns sygdom Risankizumab (Skyrizi) Inflammatoriske tarmsygdomme
Lægemidler og indikations­udvidelser Endokrinologi, Stofskiftesygdomme Cushings syndrom Osilodrostat (Isturisa) Hypofyse- og binyresygdomme
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Pralsetinib (Gavreto) Tværgående kræftlægemidler
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Osimertinib (Tagrisso) Lungekræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Gastroenterologi, Mave- og tarmsygdomme Korttarmssyndrom Teduglutid (Revestive) Inflammatoriske tarmsygdomme
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Selpercatinib (Retsevmo) Tværgående kræftlægemidler
Lægemidler og indikations­udvidelser Stofskiftesygdomme Metakromatisk leukodystrofi OTL-200 (Libmeldy) Metakromatisk leukodystrofi
Lægemidler og indikations­udvidelser Stofskiftesygdomme Pompes sygdom Avalglucosidase alfa Fenylketonuri
Lægemidler og indikations­udvidelser Gigtsygdomme Aksial spondylartrit Tofacitinib (Xeljanz) Gigtsygdomme
Lægemidler og indikations­udvidelser Lunge- og luftvejssygdomme Astma Tezepelumab (Tezspire) Svær astma
Lægemidler og indikations­udvidelser Øjensygdomme Aldersrelateret makuladegeneration Faricimab (Vabysmo) Øjensygdomme
Lægemidler og indikations­udvidelser Øjensygdomme Diabetisk maculaødem Faricimab (Vabysmo) Øjensygdomme
Lægemidler og indikations­udvidelser Øjensygdomme Diabetisk maculaødem Brolucizumab (Beovu) Øjensygdomme
Lægemidler og indikations­udvidelser Nyresygdomme Kronisk nyresygdom Roxadustat (Evrenzo) Nyresygdomme
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) Lymfekræft (lymfomer)
Lægemidler og indikations­udvidelser Blodsygdomme, Cancer, Hæmatologi, Kræftsygdomme Kronisk myeloid leukæmi Asciminib (Scemblix) Kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Nyrekræft, Renalcellekarcinom Lenvatinib (Kisplyx) i komb. med pembrolizumab (Keytruda) Nyrekræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Akut leukæmi, Blodkræft Venetoclax (Venclyxto) i kombination med et hypomethylerende stof Akut leukæmi
Lægemidler og indikations­udvidelser Blodsygdomme, Cancer Blodkræft, Kronisk lymfatisk leukæmi Acalabrutinib (Calquence) Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Lægemidler og indikations­udvidelser Neuromuskulære sygdomme Muskelsvind, Spinal muskelatrofi Risdiplam (Evrysdi) Spinal muskelatrofi
Lægemidler og indikations­udvidelser Stofskiftesygdomme Amyloidose Daratumumab (Darzalex) i kombination med bortezomib, cyclophosphamid og dexamethason Knoglemarvskræft (myelomatose)
Lægemidler og indikations­udvidelser Infektionssygdomme CMV-infektion Maribavir (Livtencity) Akut leukæmi
1 - 25 af 99 resultater
Henter