Gå til hovedindholdet

Roxadustat (Evrenzo)

Status: Igangværende

Ansøger: Astellas Pharma
Sygdomsområde:  Nyresygdomme
Specifik sygdom:  Kronisk nyresygdom
Anvendelse:  Symptomatisk anæmi hos voksne med kronisk nyresygdom
Fagudvalg:  Nyresygdomme
Sidst opdateret: 19. januar 2023

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Endnu ikke fastlagt

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

En sædvanlig proces varer op til 16 uger, fra den dag sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling fra Medicinrådet.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
13. september 2021. 
Nedsættelse af fagudvalg
13. september 2021 - 28. april 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
3. juni 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Der har været clock-stop i sagen, fordi ansøger skulle fremsende nye data til deres ansøgning. Clockstoppet varede fra den 7. november -5. december 2022.

Clock-stop betyder, at sagsbehandlingen er sat på pause. Denne periode tæller ikke med i den endelige opgørelse af sagsbehandlingstiden for Medicinrådets anbefaling.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 16 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.