Fagudvalget vedr. nyresygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende nyresygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Poul Freese
Ledende overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Midtjylland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Charlotte Strandhave
Afdelingslæge, ph.d.
Region Nordjylland
Elvin Odgaard
Overlæge
Region Midtjylland
Jan Carstens
Overlæge
Region Syddanmark
Peter Marckmann
Overlæge
Region Sjælland
Thomas Elung-Jensen
Overlæge
Region Hovedstaden
Malene J. Madsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Ditte Carlsen Lehtonen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Charlotte Uggerhøj Andersen
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator
aon@medicinraadet.dk