Fagudvalget vedr. nyresygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet: 
Kommissorium for fagudvalget vedrørende nyresygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
Poul Freese
Ledende overlæge
   

Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Region Nordjylland
         
Elvin Odgaard
Overlæge
    Region Midtjylland
         
Jan Carstens
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Peter Marckmann
Overlæge, dr.med.
    Region Sjælland
         
Thomas Elung-Jensen
Overlæge
    Region Hovedstaden
         
Malene J. Madsen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Ditte Carlsen Lehtonen
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Charlotte Uggerhøj Andersen
Afdelingslæge, ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         

Medicinrådets sekretariat

Akademisk medarbejder
Kathrine Juelsgaard Kenting
KJK@medicinraadet.dk