Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. nyresygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedr. nyresygdomme

Igangværende vurderinger (3)

Formand

Navn Indstillet af
Thomas Elung-Jensen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Nefrologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Charlotte Strandhave
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Elvin Odgaard
Overlæge
Region Midtjylland
Michael Dyrehauge Schultz
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Cecilie Lyngsø
Overlæge
Region Sjælland
Poul Freese
Overlæge, dr.med.
Region Hovedstaden
Henrik Horwitz
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Christian Bernstein Rubek
Farmaceut, afdelingsleder
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Lise Lotte Jensen
Klinisk sygeplejespecialist
Dansk Sygepleje Selskab (DASYS)
Jakob Vels
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Udpegningsprocessen

Sidst opdateret: 16. maj 2022

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
3. september 2021. 
LVS indstiller en formand
23. september 2021. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
23. september - 18. oktober 2021. 
Kommissorium udarbejdes
18. oktober 2021 - 27. januar 2022. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
27. januar 2022. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
1. februar 2022. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
16. februar - 6. april 2022. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
16. februar - 16. maj 2022. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
28. april 2022. 

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk