Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med axitinib (Inlyta) (revurdering)

Status: Igangværende

Ansøger: MSD
ATC-kode: L01XC18 + L01XE17
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Metastaserende nyrecellekarcinom
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 20. februar 2023

Medicinrådet revurderer denne anbefaling: Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til metastaserende nyrecellekarcinom - version 1.0

Revurderingen følger Medicinrådets proces- og metodevejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Læs mere og find vejledningerne her.

Status for Medicinrådets revurdering

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
23. december 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
15. november 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen