Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med axitinib (Inlyta) - revurdering

Status: Igangværende

Ansøger: MSD
ATC-kode: L01XC18 + L01XE17
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Metastaserende nyrecellekarcinom
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 13. juni 2023

Medicinrådet revurderer denne anbefaling: Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til metastaserende nyrecellekarcinom - version 1.0

Revurderingen følger Medicinrådets proces- og metodevejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Læs mere og find vejledningerne her.

OBS: Anbefalingen af pembrolizumab i kombination med axitinib vil først blive opdateret i forbindelse med den efterfølgende opdatering af lægemiddelrekommandationen.

Status for Medicinrådets revurdering

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
23. december 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
15. november 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen