Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med axitinib (Inlyta)

Status: Arkiveret

Ansøger: MSD Danmark
ATC-kode: L01XC18 + L01XE17
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Metastaserende nyrecellekarcinom
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 15. februar 2024

Medicinrådet har revurderet denne anbefaling. Denne anbefaling fra 22. januar 2020 er afløst af en ny anbefaling fra den 24. januar 2024. Selve anbefalingsteksten er dog uændret i forhold til version 1.0. 

Anbefaling

Godkendt den 22. januar 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til metastaserende nyrecellekarcinom

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til patienter med mRCC i IMDC-intermediær eller -dårlig prognosegruppe.

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til patienter med mRCC i IMDC-god prognosegruppe.

Medicinrådet finder ikke, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af pembrolizumab/axitinib og omkostningerne ved behandling sammenlignet med nivolumab/ipilimumab eller sunitinib, som pt. er dansk standardbehandling.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
12. april 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
12. april - 14. august 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
04. november 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
4. november - 11. december 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
4. - 16. december 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
16. december 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
09. januar 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
22. januar 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
04. november 2019 - 22. januar 2020. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af pembrolizumab i kombination med axitinib på 11 uger og 2 dage.