Pegvaliase (Palynziq)

Status: Igangværende

Ansøger: BioMarin
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme
Specifik sygdom:  Fenylketonuri
Anvendelse:  Phenylketonuri (PKU)
Fagudvalg:  Fenylketonuri
Sidst opdateret: 24. marts 2021

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 28. april 2021

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 30. april 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 30. april 2019 - 9. marts 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 15. januar 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 15. januar - 24. marts 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 10. - 31. marts 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 15. januar 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 24. marts 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.