Gå til hovedindholdet

Imlifidase (Idefirix®)

Status: Clock-Stop

Ansøger: Hansa Biopharma AB
ATC-kode: L04AA41
Sygdomsområde:  Immundefekter og transplantation
Specifik sygdom:  Nyretransplantation
Anvendelse:  Desensibiliseringsbehandling af yderst sensibiliserede voksne nyretransplantationspatienter med positiv krydsmatch overfor en tilgængelig afdød donor
Fagudvalg:  Nyretransplantation
Sidst opdateret: 31. oktober 2022

OBS: Medicinrådet den 24. oktober 2022 har besluttet, at der er clock-stop i sagen, fordi ansøger skal fremsende nye data til deres ansøgning. Clock-stop betyder, at sagsbehandlingen er sat på pause. Denne periode tæller ikke med i den endelige opgørelse af sagsbehandlingstiden for Medicinrådets anbefaling.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Endnu ikke fastlagt

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

En sædvanlig proces varer op til 16 uger, fra den dag sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling fra Medicinrådet.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
12. juli 2021. 
Nedsættelse af fagudvalg
24. august 2021 - 14. marts 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
6. september 2022.  Clock-Stop 24. oktober 2022

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

OBS: Medicinrådet har den 24. oktober 2022 besluttet, at der er clock-stop i sagen, fordi ansøger skal fremsende nye data til deres ansøgning.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen