Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. nyretransplantation

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedr. nyretransplantation

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Jan Carstens
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Transplantationsselskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Birgitte Bang Pedersen
Ledende overlæge
Region Nordjylland
Lara Aygen Øzbay
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Claus Bistrup (næstformand)
Professor, overlæge
Region Syddanmark
Cecilie Lyngsø
Overlæge
Region Sjælland
Udpegning sat i bero Region Hovedstaden
Casper Kierulf Lassen
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Line Jarvig
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Bjarne Kuno Møller
Ledende overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
Kirsten Back Pedersen
Projektsygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Lisbeth Skovly Nielsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Karin Riis-Jørgensen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk

Udpegningsprocessen

Sidst opdateret: 14. marts 2022

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
24. august 2021. 
LVS indstiller en formand
30. august - 22. september 2021. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
31. august - 04. november 2021. 
Kommissorium udarbejdes
8. november - 01. december 2021. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
14. december 2021. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
04. januar 2022. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
4. - 28. januar 2022. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
4. januar - 10. marts 2022. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
14. marts 2022.