Fagudvalget vedr. nyretransplantation

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedr. nyretransplantation

Medicinrådet er i gang med at nedsætte et nyt fagudvalg. Du kan følge med i udpegningsprocessen for fagudvalget nedenfor. 

Når fagudvalget er udpeget, vil alle medlemmer fremgå af denne side.

Igangværende vurderinger (1)

Udpegningsprocessen

Sidst opdateret: 4. januar 2022

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
Behandlet 24. august 2021. 
LVS indstiller en formand
Behandlet 30. august - 22. september 2021. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
Behandlet 31. august - 4. november 2021. 
Kommissorium udarbejdes
Behandlet 8. november - 1. december 2021. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
Behandlet 14. december 2021. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
Behandlet 4. januar 2022. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
Påbegyndt 4. januar 2022. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
Påbegyndt 4. januar 2022. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent