Gå til hovedindholdet

Imlifidase (Idefirix)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Sag af egen drift
ATC-kode: L04AA41
Sygdomsområde:  Immundefekter og transplantation
Specifik sygdom:  Nyretransplantation
Anvendelse:  Desensibiliseringsbehandling af yderst sensibiliserede voksne nyretransplantationspatienter med positiv krydsmatch overfor en tilgængelig afdød donor
Fagudvalg:  Nyretransplantation
Sidst opdateret: 15. februar 2024

Anbefaling

Godkendt den 29. marts 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. imlifidase til ’desensibiliseringsbehandling af yderst sensibiliserede voksne nyretransplantations-patienter med positiv krydsmatch overfor en tilgængelig afdød donor’ - version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke imlifidase til ’desensibiliseringsbehandling af yderst sensibiliserede voksne nyretransplantations-patienter med positiv krydsmatch overfor en tilgængelig afdød donor’. Det er patienter, der har nogle særlige antistoffer i blodet, som gør det meget svært at finde en egnet nyre til dem. Patien-terne er derfor i dialysebehandling.

Imlifidase kan midlertidigt sænke antistofniveauet, så en nyretransplantation kan udføres. Medi-cinrådet kan dog ikke vurdere, hvor længe den transplanterede nyre vil fungere, da datagrundlaget er meget spinkelt. Studierne omfatter desuden patienter, der i dansk klinisk praksis bliver trans-planteret uden brug af imlifidase.

Imlifidase er en meget dyr behandling, og i lyset af usikkerheden om langtidseffekten anbefaler Medicinrådet ikke behandlingen til den nuværende pris.

Status for Medicinrådets vurdering

Forberedelse

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
29. marts 2023. 

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til Amgros
20. februar 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
29. marts 2023. 

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
10. januar 2024. 
Formandskabet har besluttet, at der ikke skal igangsættes en revurdering
06. februar 2024.