Gå til hovedindholdet

Ibrutinib (Imbruvica)

Status: Indplaceres direkte i behandlingsvejledning

Ansøger: Janssen-Cilag
ATC-kode: L01EL01
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Cancer Kræftsygdomme
Specifik sygdom:  Kronisk lymfatisk leukæmi
Fagudvalg:  Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Sidst opdateret: 28. marts 2023

Medicinrådet vurderer, om lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning. 

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

OBS: Lægemidlet er først anbefalet af Medicinrådet, når lægemiddelrekommandationen er offentliggjort.

Se den aktuelle behandlingsvejledning her: Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Status for Medicinrådets vurdering (direkte indplacering)

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
9. december 2022. 

Om vurderingen

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning
15. marts 2023. 

Medicinrådet har godkendt, at lægemidlet bliver vurderet som en del af arbejdet med opdateringen af Medicinrådets behandlingsvejledning. 

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet i behandlingsvejledningen/tillægget

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet i behandlingsvejledningen/tillægget.

OBS: Lægemidlet er først anbefalet af Medicinrådet, når lægemiddelrekommandationen er offentliggjort.