Fagudvalget vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Robert Schou Pedersen
Overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Midtjylland
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Thor Høyer
Afdelingslæge
    Region Nordjylland  
         
Annika Rewes
Afdelingslæge
    Region Syddanmark
         
Udpegning i gang     Region Sjælland
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Region Hovedstaden
         
To patienter/patientrepræsentanter
    Danske Patienter
         
Stine Trolle Poulsen
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Jakob Henriksen
Læge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk