Fagudvalget vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Nyudpegning i gang     Lægevidenskabelige Selskaber 
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Nyudpegning i gang     Region Nordjylland  
         
Kan for nuværende ikke udpege en kandidat     Region Midtjylland
         
Annika Rewes
Afdelingslæge
    Region Syddanmark
         
Bodil Himmelstrup
Overlæge
    Region Sjælland
         
Jindrich Mourek
Overlæge
    Region Hovedstaden
         
To patienter/patientrepræsentanter
    Danske Patienter
         
Stine Trolle Poulsen
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Jakob Henriksen
Læge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk