Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissiorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (7)

Formand

Navn Indstillet af
Robert Schou Pedersen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Hæmatologisk Selskab samt udpeget af Region Midtjylland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Thor Høyer (næstformand)
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Annika Rewes
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Christian Bjørn Poulsen
Ledende overlæge
Region Sjælland
Jindrich Mourek
Overlæge
Region Hovedstaden
Rikke Holck Hansen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Samuel Azuz
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Rasmus Bech
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk