Fagudvalget vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissiorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Robert Schou Pedersen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Midtjylland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Thor Høyer
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Annika Rewes
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Rasmus Bo Dahl-Sørensen
Afdelingslæge
Region Sjælland
Jindrich Mourek
Overlæge
Region Hovedstaden
Stine Trolle Poulsen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Samuel Azuz
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Udpegning i gang Dansk Sygepleje Selskab
Kan ikke udpege Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk