Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. øjensygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende øjensygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (11) Igangværende vurderinger (4)

Formand

Navn Indstillet af
Toke Bek
Professor, overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Dansk Oftalmologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Chris Bath Søndergaard
Afdelingslæge, klinisk lektor
Region Nordjylland
Anders Ivarsen
Overlæge
Region Midtjylland
Jesper Pindbo Vestergaard
Overlæge
Region Syddanmark
Torben Lykke Sørensen
Overlæge
Region Sjælland
Morten Dornonville de la Cour (næstformand)
Professor, overlæge, dr.med.
Region Hovedstaden
Philip Hojrizi
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Mette Marie Hougaard Christensen
Cheflæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Susanne Gjørup Sækmose
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
Louise Kjærgaard Bystrup
Udviklingsansvarlig sygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Michael Davidsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Marijke Vittrup
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk