Fagudvalget vedrørende øjensygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet: 
Kommissorium for fagudvalget vedrørende øjensygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.


Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
Toke Bek
Professor, overlæge, dr.med. HD(O)
    Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Oftalmologisk Selskab
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Chris Bath
MD, ph.d., klinisk lektor/afd. læge
    Region Nordjylland
         
Anders Ivarsen
Overlæge
    Region Midtjylland
         
Jesper Pindbo Vestergaard
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Torben Lykke Sørensen
Overlæge
    Region Sjælland
         
Jørgen Villumsen
Overlæge
    Region Hovedstaden
         

En patient/patientrepræsentant

Susanne Tarp
Patient/patientrepræsentant

   

Danske Patienter

Danske Patienter

         
Philip Højrizi
Pharmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Mette Marie Hougaard Christensen
Overlæge, ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       
Anne Fischer-Nielsen
Overlæge, ph.d. Leder af Sektion for Stamceller og Celleterapi
    Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
       
Morten Dornonville de la Cour
Klinikchef, professor
    Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Charlotte Wulff Johansen
cwj@medicinraadet.dk