Gå til hovedindholdet

Efgartigimod alfa

Status: Clock-Stop

Ansøger: Argenx B.V.
Sygdomsområde:  Neuromuskulære sygdomme
Specifik sygdom:  Myastenia gravis
Anvendelse:  Behandling, som tillæg til standardbehandlingen, af voksne med generaliseret myastenia gravis, som er seropositive for antistoffer over for acetylcholinreceptoren (AChR Ab+)
Fagudvalg:  Myastenia gravis
Sidst opdateret: 6. december 2023

OBS: Der er clock-stop i sagen pr. 13. november 2023. Det skyldes, at ansøger ønsker længere tid til prisforhandling.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 24. januar 2024

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

En sædvanlig proces varer op til 16 uger, fra den dag sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling fra Medicinrådet.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
8. marts 2022. 
Nedsættelse af fagudvalg
1. april 2022 - 8. maj 2023. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
16. august 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Der har været clock-stop i sagen i perioderne 11.-19. september og 4.-13. oktober 2023. Det skyldes, at ansøger skulle fremsende nye data til sin ansøgning.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
3. november 2023.  Clock-Stop 13. november 2023

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

OBS: Der er clock-stop i sagen pr. 13. november 2023. Det skyldes, at ansøger ønsker længere tid til prisforhandling.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen