Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. myastenia gravis

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedr. myastenia gravis

Anbefalinger og vejledninger (1) Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Sonja Holm-Yildiz
Afdelingslæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Neurologisk Selskab samt udpeget som medlem af Region Hovedstaden

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Lotte Vinge
Cheflæge
Region Nordjylland
Birgitte Forsom Sandal
Overlæge
Region Midtjylland
Mustapha Itani (næstformand)
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Janus Kaufmann Lindqvist
Overlæge
Region Sjælland
Christine Nilsson
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
Thure Filskov Overvad
Reservelæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Mette-Pernille Donsmark
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Sidsel Goor Pedersen
Klinisk sygeplejespecialist
Dansk Sygepleje Selskab
Malene Missel
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Liselotte Schirakow
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Udpegningsprocessen

Sidst opdateret: 08. maj 2023

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
01. april 2022. 
LVS indstiller en formand
04. maj 2022. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
9. maj - 29. november 2022. 
Kommissorium udarbejdes
29. november - 20. december 2022. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
21. december 2022 - 13. januar 2023. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
16. januar 2023. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
18. januar - 03. maj 2023. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
18. januar - 03. maj 2023. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
08. maj 2023. 

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk