Gå til hovedindholdet

Asciminib (Scemblix)

Status: Igangværende

Ansøger: Novartis
ATC-kode: L01EA06
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Kronisk myeloid leukæmi
Anvendelse:  Voksne patienter med Philadelphia kromosompositiv kronisk myeloid leukæmi i kronisk fase (Ph+ CML CP), som tidligere er blevet behandlet med to eller flere tyrosinkinasehæmmere
Fagudvalg:  Kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
Sidst opdateret: 28. april 2022

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 24. maj 2023

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

En sædvanlig proces varer op til 16 uger, fra den dag sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling fra Medicinrådet.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
20. april 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
21. februar 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Medicinrådet har brugt XX uger og X dage (XX dage) på arbejdet med SYGDOM til INDIKATION