Fagudvalget vedr. kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)

Medicinrådet er i gang med at nedsætte fagudvalget. Du kan følge med i udpegningsprocessen for fagudvalget nedenfor. Når fagudvalget er udpeget, vil alle medlemmer fremgå af denne side.

Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Jesper Stentoft
Professor, overlæge
Indstillet som formand af Dansk Hæmatologisk Selskab og Region Midtjylland samt udpeget som medlem af Region Midtjylland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Gitte Thomsen
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Andreja Dimitrijevic
Overlæge
Region Syddanmark
Lene Udby
Overlæge
Region Sjælland
Bo Kok Mortensen
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Sidsel Marcussen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Andreas Brønden
1. reservelæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Mette Munk
Sygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Michael Olsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Annette Johansen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Udpegningsprocessen

Sidst opdateret: 21. september 2021

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
Behandlet 13. januar 2021. 

LVS meddeler den 28. januar 2021, at de ikke kan indstille en formand.

Medicinrådet sender en anmodning om indstilling af formand til regionerne
Behandlet 2. februar 2021. 
Regionerne indstiller en formand
Behandlet 2. - 16. februar 2021. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
Behandlet 16. februar - 15. marts 2021. 
Kommissorium udarbejdes
Behandlet 16. marts - 9. april 2021. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
Behandlet 19. april 2021. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
Behandlet 26. april 2021. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
Behandlet 3. maj - 27. august 2021. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
Behandlet 3. maj - 21. september 2021. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
Behandlet 20. august 2021. 

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk