Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)

Anbefalinger og vejledninger (5)

Formand

Navn Indstillet af
Jesper Stentoft
Professor, overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Hæmatologisk Selskab samt udpeget som medlem af Region Midtjylland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Gitte Thomsen
Overlæge
Region Nordjylland
Andreja Dimitrijevic
Overlæge
Region Syddanmark
Lene Udby
Overlæge
Region Sjælland
Bo Kok Mortensen (næstformand)
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Gine Stobberup
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Andreas Brønden
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Annette Johansen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk

Udpegningsprocessen

Sidst opdateret: 21. september 2021

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
13. januar 2021. 

LVS meddeler den 28. januar 2021, at de ikke kan indstille en formand.

Medicinrådet sender en anmodning om indstilling af formand til regionerne
02. februar 2021. 
Regionerne indstiller en formand
2. - 16. februar 2021. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
16. februar - 15. marts 2021. 
Kommissorium udarbejdes
16. marts - 09. april 2021. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
19. april 2021. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
26. april 2021. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
3. maj - 27. august 2021. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
3. maj - 21. september 2021. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
20. august 2021.