Andexanet alfa (Ondexxya)

Status: Igangværende

Ansøger: Portola Netherlands B.V.
Sygdomsområde:  Hjerte- og kredsløbssygdomme
Specifik sygdom:  Forebyggende behandling mod blodpropper Tromboseprofylakse
Anvendelse:  Reversering af antikoagulation på grund af livstruende eller ukontrolleret blødning
Fagudvalg:  Behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter
Sidst opdateret: 7. januar 2020

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 21. oktober 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 21. oktober 2019 - 7. januar 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt den sundhedsøkonomiske model

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.