Andexanet alfa (Ondexxya)

Status: Igangværende

Ansøger: Portola Netherlands B.V.
Sygdomsområde:  Hjerte- og kredsløbssygdomme
Specifik sygdom:  Forebyggende behandling mod blodpropper Tromboseprofylakse
Anvendelse:  Reversering af antikoagulation på grund af livstruende eller ukontrolleret blødning
Fagudvalg:  Behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter
Sidst opdateret: 9. februar 2021

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 21. oktober 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 21. oktober 2019 - 7. januar 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 11. december 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Påbegyndt 1. september 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.