Gå til hovedindholdet

Aflibercept (Eylea) (8 mg) - DME

Status: 16-ugers proces (Indplaceres direkte i behandlingsvejledning)

Ansøger: Bayer
ATC-kode: S01LA05
Sygdomsområde:  Øjensygdomme Oftalmologi
Specifik sygdom:  Diabetisk makulaødem (DME)
Anvendelse:  Nedsat syn på grund af diabetisk makulaødem (DME)
Fagudvalg:  Øjensygdomme
Sidst opdateret: 08. marts 2024

Medicinrådet har besluttet, at lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning. 

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

Se den aktuelle behandlingsvejledning her: Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. diabetisk makulaødem

Status for Medicinrådets vurdering (direkte indplacering)

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
06. juni 2023. 
Medicinrådet har besluttet, at lægemidlet vurderes efter proces for direkte indplacering i behandlingsvejledningen
30. juni 2023. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
13. november 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden for at sikre, at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering).

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
17. januar 2024. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Opdatering af behandlingsvejledning

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet et tillæg til behandlingsvejledningen/opdateret behandlingsvejledningen, som er sendt til ansøger og Amgros
08. marts 2024. 

Beslutning om indplacering

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt den direkte indplacering i behandlingsvejledningen