Antipsykotika til børn og unge

Status: Igangværende

Sygdomsområde:  Psykiatriske lidelser
Specifik sygdom:  Psykotiske tilstande
Anvendelse:  Antipsykotika til børn og unge
Fagudvalg:  Psykotiske tilstande
Sidst opdateret: 21. februar 2020

Status for status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 10. april 2019. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 10. april - 23. oktober 2019. 
Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode
Behandlet 24. oktober - 7. november 2019. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Påbegyndt 23. oktober 2019. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen