Fagudvalget vedr. psykotiske tilstande

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende psykotiske tilstande

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Anders Fink-Jensen
Professor, overlæge, dr.med.
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Psykiatrisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Peter Uggerby
Specialeansvarlig overlæge
Region Nordjylland - psykiatri
Ulla Schierup Nielsen
Afdelingslæge
Region Nordjylland - børne- og ungepsykiatri
David Dines Jørgensen
Overlæge
Region Midtjylland - psykiatri
Camilla Blegvad-Nissen
Speciallæge
Region Midtjylland - børne- og ungepsykiatri
Ingen udpegning pt. Region Syddanmark - psykiatri
Anne Dorte Stenstrøm
Overlæge, klinisk lektor
Region Syddanmark - børne- og ungepsykiatri
Per Balling
Ledende overlæge
Region Sjælland - psykiatri
Christine Anhøj
Overlæge
Region Sjælland - børne- og ungepsykiatri
Lone Baandrup
Klinikchef, overlæge
Region Hovedstaden - psykiatri
Anne Katrine Pagsberg
Professor, overlæge
Region Hovedstaden - børne- og ungepsykiatri
Karsten Gjessing Jensen
Speciallæge, ekstern lektor
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
Gesche Jürgens
Overlæge, forskningslektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Marianne Lund Gudik-Sørensen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Jimmi Nielsen
Professor, overlæge
Inviteret af formanden
Phuong le Reisinia
Lægefaglig direktør
Inviteret af formanden
Bjørn Ebdrup
Professor, overlæge
Inviteret af formanden
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Erik Mønsted Pedersen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk