Fagudvalget vedr. psykotiske tilstande

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende psykotiske tilstande

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Anders Fink-Jensen
Professor, overlæge, dr.med.
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Psykiatrisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Peter Uggerby
Specialeansvarlig overlæge
Region Nordjylland - psykiatri
Ulla Schierup Nielsen
Afdelingslæge
Region Nordjylland - børne- og ungepsykiatri
David Dines Jørgensen
Overlæge
Region Midtjylland - psykiatri
Camilla Blegvad-Nissen
Speciallæge
Region Midtjylland - børne- og ungepsykiatri
Ingen udpegning pt. Region Syddanmark - psykiatri
Anne Dorte Stenstrøm
Overlæge, klinisk lektor
Region Syddanmark - børne- og ungepsykiatri
Per Balling
Ledende overlæge
Region Sjælland - psykiatri
Christine Anhøj
Overlæge
Region Sjælland - børne- og ungepsykiatri
Lone Baandrup
Klinikchef, overlæge
Region Hovedstaden - psykiatri
Anne Katrine Pagsberg
Professor, overlæge
Region Hovedstaden - børne- og ungepsykiatri
Karsten Gjessing Jensen
Speciallæge, ekstern lektor
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
Gesche Jürgens
Overlæge, forskningslektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Marianne Lund Gudik-Sørensen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Jimmi Nielsen
Professor, overlæge
Inviteret af formanden
Phuong le Reisinia
Lægefaglig direktør
Inviteret af formanden
Bjørn Ebdrup
Professor, overlæge
Inviteret af formanden
Udpegning i gang Dansk Sygepleje Selskab
Erik Mønsted Pedersen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk