Fagudvalget vedr. psykotiske tilstande

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende psykotiske tilstande

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
         
Anders Fink-Jensen 
Professor, overlæge, dr.med.
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Peter Uggerby
Overlæge
    Region Nordjylland
- psykiatri
         
Ulla Schierup Nielsen
Afdelingslæge
    Region Nordjylland
- børne- og ungepsykiatri
 
         
David Dines Jørgensen
Overlæge
    Region Midtjylland
- psykiatri
         
Camilla Blegvad-Nissen
Speciallæge
    Region Midtjylland
- børne- og ungepsykiatri
 
         
Annette Gosvig Christensen
Overlæge
    Region Syddanmark
- psykiatri
         
Anne Dorte Stenstrøm
Overlæge, ph.d., klinisk lektor
    Region Syddanmark
- børne- og ungepsykiatri
 
         
Per Balling
Ledende overlæge
    Region Sjælland
- psykiatri
 
         
Charlotte Graae Greisen
Overlæge
    Region Sjælland
- børne- og ungepsykiatri
 
         
Lone Baandrup
Klinikchef, overlæge, ph.d., klinisk lektor 
    Region Hovedstaden
- psykiatri
         
Anne Katrine Pagsberg
Professor, overlæge, ph.d.
    Region Hovedstaden
- børne- og ungepsykiatri
 
         
Karsten Gjessing Jensen
Speciallæge, ekstern lektor, ph.d.
    Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab  
         
Gesche Jürgens
Overlæge, forskningslektor, ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi  
         
Marianne Lund Gudik-Sørensen
Klinisk farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse  
         
Erik Mønsted Pedersen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Susan Anette Feldskov
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Jimmi Nielsen
Professor, overlæge, dr.med.
    Inviteret af formanden
         
Phuong le Reisinia
Lægefaglig direktør
    Inviteret af formanden
       
Birte Glenthøj
Professor, overlæge, dr.med.
    Inviteret af formanden


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk