Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. psykotiske tilstande

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende psykotiske tilstande

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Anders Fink-Jensen
Professor, overlæge, dr.med.
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Psykiatrisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Natalia Pedersen
Afdelingslæge
Region Nordjylland - psykiatri
Ulla Schierup Nielsen
Overlæge
Region Nordjylland - børne- og ungepsykiatri
David Dines Jørgensen
Overlæge
Region Midtjylland - psykiatri
Maria Sander Jensen
Afdelingslæge
Region Midtjylland - børne- og ungepsykiatri
Udpegning sat i bero Region Syddanmark - psykiatri
Anne Dorte Stenstrøm
Ledende overlæge, klinisk lektor
Region Syddanmark - børne- og ungepsykiatri
Per Balling
Ledende overlæge
Region Sjælland - psykiatri
Julie Klahn
Overlæge
Region Sjælland - børne- og ungepsykiatri
Lone Baandrup
Cheflæge, overlæge
Region Hovedstaden - psykiatri
Anne Katrine Pagsberg (næstformand)
Professor, overlæge
Region Hovedstaden - børne- og ungepsykiatri
Karsten Gjessing Jensen
Speciallæge, klinisk lektor
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
Gesche Jürgens
Overlæge, forskningslektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Marianne Lund Gudik-Sørensen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Jimmi Nielsen
Professor, overlæge
Inviteret af formanden
Erik Mønsted Pedersen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk