Leverbetændelse

Medicinrådets vurdering af terapiområdet leverbetændelse

Indstilling til vurderingen af terapiområdet blev godkendt den 3. maj 2017.

Dato for Medicinrådets godkendelse af den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag: 28. juni 2018

Ansvarligt fagudvalg: Fagudvalget vedrørende leverbetændelse

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Susanne Thiesen Gren, email sge@medicinraadet.dk

Om Medicinrådets anbefalinger på terapiområdet

Medicinrådet udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger, som er en sundhedsfaglig vurdering af hvilke lægemidler, der kan ligestilles inden for et terapiområde.

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet
Sidst opdateret: 15. august 2018

Status for vurderingen af terapiområdet

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt indstilling til vurdering af terapiområdet

Dato: 3. maj 2017

Indstillingen kan ikke offentliggøres på grund af fortrolige oplysninger.

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt projektprotokollen

Dato: 13. december 2017

Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk hepatitis C 1.0

   
  Aktivitet afsluttet
         
 

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med relevant litteratur 

Dato: 10. januar 2018

      Aktivitet afsluttet

 

 

Aktivitet   Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder den fælles regionale behandlingsvejledning

Dato: 13. december 2017 - 28. juni 2018

 

8 måneder

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag

Dato: 28. juni 2018

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk hepatitis C - valg af lægemidler

Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk hepatitis C - valg af lægemidler

Amgros' samfundsøkonomiske analyse af hepatitis C behandling

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har sendt det kliniske sammenligningsgrundlag til Amgros

Rådet besluttede den 28. juni 2018, at der ikke skulle udarbejdes et udvidet sammenligningsgrundlag.

 

 

  Aktivitet afsluttet
 
         
         

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommendationen

15. august 2018

Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for kronisk hepatitis C - valg mellem lægemidler

 

 

  Aktivitet afsluttet