Forhøjet kolesterol (hyperlipidæmi)

Status: Behandlingsvejledning udarbejdes

Ansvarligt fagudvalg: Fagudvalget vedr. lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)

Om Medicinrådets behandlingsvejledninger

I behandlingsvejledninger vurderer Medicinrådet flere lægemidler til samme sygdom og tager typisk stilling til, om der er klinisk betydende forskelle mellem lægemidlerne, eller om to eller flere af disse kan ligestilles.

Se Medicinrådets metodehåndbog for yderligere information.

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet
Sidst opdateret: 31. august 2018

Status for vurderingen af terapiområdet

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt indstilling til vurdering af terapiområdet

7. februar 2018

Medicinrådet har godkendt, at der udarbejdes et udkast til en fælles regional behandlingsvejledning for forhøjet kolesterol (hyperlipidæmi) på baggrund af følgende:

  • Terapiområdet er gennemgået i RADS på et tidspunkt, hvor der endnu ikke forelå kliniske studier til at belyse effekt på hårde kliniske endepunkter, herunder reduktion i kardiovaskulære hændelser og mortalitet. Det er i baggrundsnotatet beskrevet, at behandlingsområdet vil blive gennemgået, når der foreligger data på de relevante kliniske endepunkter for de to tilgængelige PCSK9-hæmmere.
  • Terapiområdet rummer potentiale for øget ensartethed i behandlingen på tværs af regioner.

 

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt projektprotokollen

15. august 2018

Medicinrådets protokol for udarbejdelse af behandlingsvejledning vedrørende PCSK9-hæmmere til behandling af hyperlipidæmi

   
  Aktivitet afsluttet
         
 

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med relevant litteratur 

15. august 2018

      Aktivitet afsluttet

 

 

Aktivitet   Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder den fælles regionale behandlingsvejledning

31. august 2018

 

8 måneder

  Igangværende aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har sendt det kliniske sammenligningsgrundlag til Amgros

Dato

 

 

  Uafsluttet aktivitet
 
         
         

Medicinrådet har modtaget og godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag fra Amgros

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet