Fagudvalget vedr. lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (3)

Formand

Navn Indstillet af
Henrik Steen Hansen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Cardiologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Kan ikke udpege Region Nordjylland
Jens Uffe Brorholt-Petersen
Overlæge
Region Midtjylland
Kristian Korsgaard Thomsen
Overlæge
Region Syddanmark
Martin Snoer
Overlæge
Region Sjælland
Lia Bang
Overlæge
Region Hovedstaden
Inger Olsen Yderstræde
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Tonny Studsgaard Petersen
Overlæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Esben Søndergaard
Afdelingslæge
Dansk Endokrinologisk Selskab
Sidsel Gaarn Hastrup
Reservelæge
Dansk Neurologisk Selskab
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab (DASYS)
Anita Bruus
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Kan ikke udpege Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk