Fagudvalget vedr. lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Juliane Theilade
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Michael René Skjelbo Nielsen
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Jens Uffe Brorholt-Petersen
Overlæge
Region Midtjylland
Henrik Steen Hansen
Overlæge
Region Syddanmark
Martin Snoer
Overlæge
Region Sjælland
Lia Bang
Overlæge
Region Hovedstaden
En patient/patientrepræsentant Danske Patienter
Inger Olsen Yderstræde
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Tonny Studsgaard Petersen
Overlæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Esben Søndergaard
1. reservelæge
Dansk Endokrinologisk Selskab
Sidsel Gaarn Hastrup
Reservelæge
Dansk Neurologisk Selskab

Medicinrådets sekretariat

Anette Pultera Nielsen
Fagudvalgskoordinator
apn@medicinraadet.dk