Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Henrik Steen Hansen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Cardiologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Udpegning sat i bero Region Nordjylland
Jens Uffe Brorholt-Petersen
Overlæge
Region Midtjylland
Kristian Korsgaard Thomsen
Overlæge
Region Syddanmark
Martin Snoer
Overlæge
Region Sjælland
Lia E. Bang (næstformand)
Overlæge
Region Hovedstaden
Line Jarvig
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Ann-Cathrine Dunvald
Læge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Esben Søndergaard
Afdelingslæge
Dansk Endokrinologisk Selskab
Udpegning i bero Dansk Neurologisk Selskab
Deltager ikke Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk