Fagudvalget vedr. lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
          
Juliane Theilade
Overlæge. dr.med.
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Michael René Skjelbo Nielsen
Afdelingslæge, ph.d.
    Region Nordjylland
         
Jens Uffe Brorholt-Petersen
Overlæge, ph.d.
    Region Midtjylland
         
Henrik Steen Hansen
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Pernille Corell
Overlæge, ph.d.
    Region Sjælland
         
Lia Bang
Overlæge, ph.d.
    Region Hovedstaden
         
En patient/patientrepræsentant     Danske Patienter
         
Inger Olsen Yderstræde
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Tonny Studsgaard Petersen
Overlæge, klinisk lektor
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Esben Søndergaard
1. reservelæge, ph.d.
    Dansk Endokrinologisk Selskab
         
Sidsel Gaarn Hastrup
Reservelæge
    Dansk Neurologisk Selskab
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk