Velmanase alfa (Lamzede)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Chiesi
ATC-kode: A16AB15
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi
Specifik sygdom:  Alfa-mannosidose
Anvendelse:  Alfa-mannosidose
Fagudvalg:  Alfa-mannosidose - AFVIKLET
Sidst opdateret: 28. juni 2018

Anbefaling

Godkendt den 28. juni 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende velmanase alfa som mulig standardbehandling til alfa-mannosidose

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 14. december 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 14. december 2017 - 22. februar 2018. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 9. april 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 9. april - 30. maj 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 23. maj - 6. juni 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 30. maj 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 14. juni 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 28. juni 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 9. april - 28. juni 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af velmanase alfa på 12 uger.