Tolvaptan (Jinarc)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Otsuka Pharma
Sygdomsområde:  Nyresygdomme
Specifik sygdom:  Polycystisk nyresygdom
Anvendelse:  Autosomal dominant polycystisk nyresygdom
Fagudvalg:  Nyresygdomme - AFVIKLET
Sidst opdateret: 20. juni 2018

Anbefaling

Offentliggjort den 28. juni 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende tolvaptan som mulig standardbehandling til autosomal dominant polycystisk nyresygdom

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 2. oktober 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 2. oktober 2017 - 23. februar 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 23. marts 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 23. marts - 30. maj 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 23. - 28. maj 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 30. maj 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 14. juni 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 28. juni 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 23. marts - 28. juni 2018. 

Medicinrådet har gennemførst vurderingen af tolvaptan på 13 uger og 6 dage.