Tofacitinib (Xeljanz)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Pfizer
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Psoriasis artrit Psoriasisgigt
Anvendelse:  Psoriasisartrit
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 25. september 2019

Anbefaling

Offentliggjort den 25. september 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende tofacitinib som mulig standardbehandling til psoriasisartrit

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 18. april 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 18. april - 29. maj 2018. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 3. maj 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 3. maj - 28. august 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 21. - 27. august 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 28. august 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 11. september 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 25. september 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 3. maj - 25. september 2019. 

 Medicinrådet har gennemført vurderingen af tofacitinib på 20 uger og 5 dage.