Tafamidis (Vyndaqel)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Pfizer Danmark
ATC-kode: N07XX08
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi Hjerte- og kredsløbssygdomme Kardiologi
Specifik sygdom:  Amyloidose
Anvendelse:  Transthyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)
Fagudvalg:  Transthyretin amyloidose
Sidst opdateret: 24. februar 2021

Anbefaling

Godkendt den 24. februar 2021

Medicinrådets anbefaling vedr. tafamidis til transthyretinmedieret amyloidose med kardiomyopati - version 2.0

Bilag til Medicinrådets anbefaling vedr. tafamidis til transthyretinmedieret amyloidose med kardiomyopati - version 2.0

OBS: Der er foretaget en genbehandling af denne anbefaling, den tidligere version kan findes nedenfor under "Medicinrådets anbefaling".

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 4. december 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 4. december 2019 - 6. marts 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 9. juni 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 9. juni - 23. september 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 11. september - 6. oktober 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 6. oktober 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 9. juni - 21. oktober 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 23. september 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 24. februar 2021. 

OBS: Der er den 24. februar 2021 godkendt en ny anbefaling - version 2.0, som kan ses ovenfor.

Tidligere version:

Medicinrådets anbefaling vedr. tafamidis til transthyretinmedieret amyloidose med kardiomyopati - version 1.1 (Godkendt 21. oktober 2020)

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedr. tafamidis til transthyretinmedieret amyloidose med kardiomyopati - version 1.1 (Godkendt 21. oktober 2020)

 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 9. juni - 21. oktober 2020. 

Medicinrådet har brugt 19 uger og 1 dag på arbejdet med tafamidis til patienter med transthyretin-medieret amyloidose med kardiomyopati.