Fagudvalget vedr. transthyretin amyloidose

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende transthyretin amyloidose

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

 

Indstillet af

 
         
Redi Pecini
Afdelingslæge
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Claus Holst-Hansen
Overlæge
    Region Nordjylland
         
Henrik Ølholm Vase
Afdelingslæge
    Region Midtjylland
         
Martin Busk
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Hanne Elming
Overlæge
    Region Sjælland
         
Kasper Rossing
Overlæge
    Region Hovedstaden
         
Birthe Byskov Holm
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Hilde Omestad
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Claus Stage
Speciallæge i klinisk farmakologi
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Anette Torvin Møller
Overlæge
    Dansk Neurologisk Selskab
       
Udpegning i gang     Dansk Neurologisk Selskab  
         
Søren Fanø
Overlæge
    Dansk Cardiologisk Selskab
         
Peter Ott
Ledende overlæge
    Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
         
Jens Michael Hertz
Professor, overlæge, dr.med.
    Dansk Selskab for Medicinsk Genetik
         
Karen Rudolf
Forsknings- og udviklingsterapeut, ambulatorieleder
    Inviteret af formanden  
         
Astrid Juhl Terkelsen
Professor
    Inviteret af formanden  
         

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen 
apn@medicinraadet.dk