Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. transthyretin amyloidose

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende transthyretin amyloidose

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (4)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Formand

Navn Indstillet af
Redi Pecini
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Cardiologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Claus Holst-Hansen
Overlæge
Region Nordjylland
Henrik Ølholm Vase
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Jakob Vormstrup Holbech
Overlæge
Region Syddanmark og Dansk Neurologisk Selskab
Søren Schmiegelow
Ledende overlæge
Region Sjælland
Kasper Rossing
Overlæge
Region Hovedstaden
Hilde Omestad
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Claus Stage
Afdelingslæge, ph.d.
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Johannes Klitgaard Jakobsen
Professor emeritus, overlæge
Dansk Neurologisk Selskab
Søren Fanø
Overlæge
Dansk Cardiologisk Selskab
Udpegning sat i bero Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Udpegning sat i bero Dansk Selskab for Medicinsk Genetik
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Birthe Byskov Holm
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk