Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. transthyretin amyloidose

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende transthyretin amyloidose

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (4) Igangværende vurderinger (1)

Forperson

Navn Indstillet af
Henrik Ølholm Vase
Afdelingslæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Cardiologisk Selskab (ansat i Region Midtjylland)

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Claus Holst-Hansen
Overlæge
Region Nordjylland
Jakob Vormstrup Holbech
Overlæge
Region Syddanmark og Dansk Neurologisk Selskab
Søren Schmiegelow
Ledende overlæge
Region Sjælland
Kasper Rossing (næstforperson)
Overlæge
Region Hovedstaden
Claus Stage
Afdelingslæge, ph.d.
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Hilde Omestad
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Søren Fanø
Overlæge
Dansk Cardiologisk Selskab
Birthe Byskov Holm
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk