Fagudvalget vedr. transthyretin amyloidose

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende transthyretin amyloidose

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (4)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Navn Indstillet af
Redi Pecini
Afdelingslæge
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Claus Holst-Hansen
Overlæge
Region Nordjylland
Henrik Ølholm Vase
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Jakob Vormstrup Holbech
Overlæge
Region Syddanmark og Dansk Neurologisk Selskab
Hanne Elming
Overlæge
Region Sjælland
Kasper Rossing
Overlæge
Region Hovedstaden
Hilde Omestad
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Claus Stage
Speciallæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Johannes Klitgaard Jakobsen
Professor emeritus, overlæge
Dansk Neurologisk Selskab
Søren Fanø
Overlæge
Dansk Cardiologisk Selskab
Peter Ott
Ledende overlæge
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Jens Michael Hertz
Professor, overlæge
Dansk Selskab for Medicinsk Genetik
Udpegning i gang Dansk Sygepleje Selskab
Birthe Byskov Holm
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk