Rurioctocog alfa pegol (Adynovi)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Shire
ATC-kode: B02BD02
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  Hæmofili A
Fagudvalg:  Blødersygdomme
Sidst opdateret: 18. september 2018

Om processen:
Ansøger vurderer, at lægemidlet ikke har klinisk merværdi. Vurderingen er bekræftet af Medicinrådets formandskab den 16. januar 2018.

Derfor vurderes lægemidlet i en 7-ugers proces, frem for som normalt 12 uger. Læs mere om 7-ugers processen her: Metoder - nye lægemidler og indikationsudvidelser

Anbefaling

Godkendt den 18. september 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende rurioctocog alfa pegol som mulig standardbehandling til behandling af hæmofili A

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
22. januar 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
22. januar - 8. marts 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
30. maj 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
30. maj - 18. september 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
28. august - 4. september 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
4. september 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
18. september 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
30. maj - 18. september 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af rurioctocog alfa pegol på 8 uger.