Risankizumab (Skyrizi)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: AbbVie
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Psoriasis
Anvendelse:  Moderat til svær plaque-psoriasis
Fagudvalg:  Psoriasis og og psoriasis med ledgener
Sidst opdateret: 23. oktober 2019

Anbefaling

Offentliggjort den 23. oktober 2019

Medicinrådets anbefaling af risankizumab som mulig standardbehandling af moderat til svær plaque psoriasis

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 8. januar 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 8. januar 2018 - 20. marts 2019. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 27. juni 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 27. juni - 25. september 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 18. - 25. september 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 25. september 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 10. oktober 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 23. oktober 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 27. juni - 23. oktober 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af risankizumab på 16 uger og 6 dage.