Regorafenib (Stivarga)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Bayer
ATC-kode: L01XE21
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Leverkræft Hepatocellulært carcinom
Anvendelse:  Hepatocellulært karcinom
Fagudvalg:  Leverkræft
Sidst opdateret: 31. januar 2018

Anbefaling

Godkendt den 30. januar 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende regorafenib som standardbehandling til hepatocellulært karcinom

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 14. september 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 14. september - 2. oktober 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 20. november 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 20. november - 13. december 2017. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 6. - 19. december 2017. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 13. december 2017. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 3. januar 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 30. januar 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 20. november 2017 - 30. januar 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af regorafenib på 10 uger og 1 dag.