Gå til hovedindholdet

Pomalidomid (Imnovid) i kombination med bortezomib og dexamethason

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Celgene
ATC-kode: L04 AX06
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Knoglemarvskræft
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 20. november 2019

Anbefaling

Godkendt den 20. november 2019

Medicinrådets anbefaling vedr. pomalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason som mulig standardbehandling til patienter med knoglemarvskræft der har modtaget mindst én tidligere behandling, inklusive lenalidomid

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
10. februar 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
10. februar - 15. april 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
6. september 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
6. september - 23. oktober 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
16. - 29. oktober 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
29. oktober 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
7. november 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
20. november 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
6. september - 20. november 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af pomalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason på 10 uger og 5 dage.