Polatuzumab vedotin (Polivy) i kombination med bendamustin og rituximab

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Roche A/S
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lymfomer
Anvendelse:  Diffust storcellet B-cellelymfom
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 24. februar 2021

Anbefaling

Offentliggjort den 24. februar 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende polatuzumab vedotin i kombination med bendamustin og rituximab til behandling af diffust storcellet B-cellelymfom

Bilag til Medicinrådets anbefaling vedrørende polatuzumab vedotin (Polivy) i kombination med bendamustin og rituximab - diffust storcellet B-cellelymfom

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 26. juni 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 26. juni - 13. december 2019. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 2. marts 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 2. marts - 9. december 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 27. november - 16. december 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 9. december 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 2. marts 2020 - 24. februar 2021. 

Der har været clock-stop fra den 3. september til den 9. december 2020.

Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 24. februar 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 24. februar 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 2. marts 2020 - 24. februar 2021. 

Medicinrådet har brugt 40 uger og 2 dage på arbejdet med polatuzumab vedotin i kombination med bendamustin og rituximab til behandling af diffust storcellet B-cellelymfom.   

Sagen har været i udvidet clock-stop fra den 26. august 2020, hvor sagen første gang blev præsenteret Rådet frem til den 11. november 2020, hvor de seneste drøftelser fandt sted med fagudvalget. Det udvidede clock-stop skyldtes, at der i forlængelse af rådsmødet i august 2020 var behov for at undersøge datagrundlaget yderligere og oplyse sagen nærmere.