Pembrolizumab (Keytruda)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: MSD Danmark ApS
ATC-kode: L01XC18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Hoved- og halskræft
Anvendelse:  Hoved- og halskræft, førstelinjebehandling
Fagudvalg:  Hoved- og halskræft
Sidst opdateret: 25. juni 2020

Anbefaling

Godkendt den 25. juni 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab som førstelinjebehandling af recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-halskræft

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 22. marts 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 22. marts - 1. november 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 2. marts 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 2. marts - 19. maj 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 30. april - 19. maj 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 19. maj 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 2. marts - 25. juni 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 19. maj 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 25. juni 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 2. marts - 25. juni 2020. 

Medicinrådet har brugt 16 uger og 3 dage på sit arbejde med pembrolizumab til patienter med recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-halskræft.