Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. hoved- og halskræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende hoved- og halskræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2)

Forperson

Navn Indstillet af
Niels Gyldenkerne
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Hoved- og Halsonkologi samt udpeget af Region Syddanmark

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Kinga Nowicka-Matus
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Jesper Grau Eriksen (næstforperson)
Professor, overlæge
Region Midtjylland
Mohammad Farhadi
Overlæge
Region Sjælland
Jeppe Friborg
Overlæge
Region Hovedstaden
Camilla Sofie Jørgensen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Marie Lund
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Lise Højberg
Overlæge
Inviteret af formanden
Udpegning i gang Dansk Patologiselskab
Niels Viggo Jessen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Søren Steen Anegaard
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk