Fagudvalget vedr. hoved- og halskræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende hoved- og halskræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Niels Gyldenkerne
Overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber og Region Syddanmark
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kinga Nowicka-Matus
Afdelingslæge
    Region Nordjylland
         
Jesper Grau Eriksen
Overlæge, professor
    Region Midtjylland
         
Mohammad Farhadi
Overlæge, onkolog
    Region Sjælland
         
Elo Andersen
Overlæge
    Region Hovedstaden
         
Niels Viggo Jessen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Alexander Tolstoy
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter  
         
Maria Kaaberbøl Thorberg
Klinisk farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Marie Lund
1. reservelæge, ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Giedrius Lalkaitis
Overlæge
    Dansk Patologiselskab
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk