Fagudvalget vedr. hoved- og halskræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende hoved- og halskræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Niels Gyldenkerne
Overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber og Region Syddanmark
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kinga Nowicka-Matus
Afdelingslæge
    Region Nordjylland
         
Jesper Grau Eriksen
Overlæge, professor
    Region Midtjylland
         
Mohammad Farhadi
Overlæge, onkolog
    Region Sjælland
         
Udpegning i gang     Region Hovedstaden
         
Niels Viggo Jessen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Alexander Tolstoy
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter  
         
Maria Kaaberbøl Thorberg
Klinisk farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Mette Marie Hougaard Christensen
Overlæge, ph.d., klinisk lektor
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Udpegning i gang     Dansk Patologiselskab
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk