Fagudvalget vedr. hoved- og halskræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende hoved- og halskræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Niels Gyldenkerne
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Syddanmark

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Kinga Nowicka-Matus
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Jesper Grau Eriksen
Professor, overlæge
Region Midtjylland
Mohammad Farhadi
Overlæge
Region Sjælland
Elo Andersen
Overlæge
Region Hovedstaden
Niels Viggo Jessen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Alexander Tolstoy
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Maria Kaaberbøl Thorberg
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Marie Lund
1. reservelæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Giedrius Lalkaitis
Overlæge
Dansk Patologisk Selskab

Medicinrådets sekretariat

Anette Pultera Nielsen
Fagudvalgskoordinator
apn@medicinraadet.dk