Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med axitinib (Inlyta)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: MSD Danmark
ATC-kode: L01XC18 + L01XE17
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Metastaserende nyrecellekarcinom
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 22. januar 2020

Anbefaling

Godkendt den 22. januar 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til metastaserende nyrecellekarcinom

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 12. april 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 12. april - 14. august 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 4. november 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 4. november - 11. december 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 4. - 16. december 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 16. december 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 9. januar 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 22. januar 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 4. november 2019 - 22. januar 2020. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af pembrolizumab i kombination med axitinib på 11 uger og 2 dage.