Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med axitinib (Inlyta) - revurdering

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: MSD
ATC-kode: L01XC18 + L01XE17
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Metastaserende nyrecellekarcinom
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 15. februar 2024

I forbindelse med opdateringen af lægemiddelrekommandationen vedr. metastatisk nyrekræft i januar 2024 blev anbefalingen af pembrolizumab i kombination med axitinib revurderet. Medicinrådet fandt ikke anledning til at ændre anbefalingen. Se flere detaljer her.

Se Medicinrådets tidligere behandling af pembrolizumab (Keytruda) i kombination med axitinib (Inlyta) som mulig standardbehandling til metastaserende nyrecellekarcinom - version 1.0 her (anbefaling den 22. januar 2020).

Anbefaling

Godkendt den 24. januar 2024

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til metastaserende nyrecellekarcinom - version 2.0

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til patienter med mRCC i IMDC-intermediær eller -dårlig prognosegruppe.

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til patienter med mRCC i IMDC-god prognosegruppe.

Medicinrådet finder ikke, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af pembrolizumab/axitinib og omkostningerne ved behandling sammenlignet med nivolumab/ipilimumab eller sunitinib, som pt. er dansk standardbehandling.

OBS: Anbefalingen afløser en tidligere anbefaling - version 1.0. Selve anbefalingsteksten er uændret. 

Status for Medicinrådets revurdering

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
23. december 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
15. november 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. januar 2024.