Gå til hovedindholdet

Pegcetacoplan (Aspaveli)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Swedish Orphan Biovitrum A/S (Sobi)
ATC-kode: L04AA54
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Paroxystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH)
Anvendelse:  Voksne patienter med paroksystisk natlig hæmoglobinuri (PNH), som er anæmiske efter behandling med en C5-hæmmer i mindst 3 måneder
Fagudvalg:  Benign hæmatologi
Sidst opdateret: 1. september 2022

Anbefaling

Godkendt den 31. august 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. pegcetacoplan til behandling af paroksystisk natlig hæmoglobinuri (PNH) - version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke pegcetacoplan til voksne patienter med den sjældne blodsygdom paroksystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH), som er anæmiske trods mindst 3 måneders behandling med en C5-hæmmer.

Sammenlignet med fortsat C5-hæmmerbehandling reducerer pegcetacoplan anæmi og behovet for blodtransfusioner, hvilket forbedrer patienternes livskvalitet. Samtidig er omkostningerne for behandlingen lavere end fortsat C5-hæmmerbehandling.

Medicinrådet finder dog, at begge behandlinger er prissat urimeligt højt. Pegcetacoplan kan altså ikke anbefales til den nuværende pris.

Medicinrådet forventer, at der inden for en kort tidshorisont kommer flere lægemidler til PNH, som kan skabe priskonkurrence på området. Til den tid vil Medicinrådet udarbejde en behandlingsvejledning for PNH og i den forbindelse igen tage stilling til anvendelsen af pegcetacoplan.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
12. maj 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
29. april 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
22. juni 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
7. juli 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
31. august 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
29. april - 31. august 2022. 

Medicinrådet har brugt 17 uger og 5 dage (124 dage) på arbejdet med pegcetacoplan til behandling af paroksystisk natlig hæmoglobinuri (PNH). 

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
10. marts 2023.