Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. benign hæmatologi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende benign hæmatologi

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (4) Igangværende vurderinger (5)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Forperson

Navn Indstillet af
Jesper Stentoft
Professor, overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Hæmatologisk Selskab og udpeget af Region Midtjylland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Udpegning i gang Region Nordjylland
Dennis Lund Hansen
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Mikkel Helleberg Dorff (næstforperson)
Ledende overlæge
Region Sjælland
Eva Leinøe
Overlæge
Region Hovedstaden
Ane Hornbæk Mortensen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Kaspar René Nielsen
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
Deltager ikke Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
Nina Toft
Læge
Inviteret af formanden
Marianne Hoffmann
Overlæge
Inviteret af formanden
Anders Vidstrup
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Ann Kjersgaard Meldal
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk