Fagudvalget vedr. benign hæmatologi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende benign hæmatologi

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

 

Formand

 

Indstillet af

 
          
Jesper Stentoft
Professor, overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber og Region Midtjylland
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kasper Røikjær Jensen
Afdelingslæge
    Region Nordjylland
         
Henrik Frederiksen
Professor, overlæge, ph.d.
    Region Syddanmark
         
Mikkel Helleberg Dorff
Overlæge
    Region Sjælland
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Region Hovedstaden
         
Kan ikke udpege en kandidat     Danske Patienter
         
Ane Hornbæk Mortensen
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Klaus Rieneck
Afdelingslæge
    Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
         
Pernille Just Vinholt
Overlæge, ph.d.
    Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
       

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk