Fagudvalget vedr. benign hæmatologi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende benign hæmatologi

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (1) Igangværende vurderinger (4)

Formand

Navn Indstillet af
Jesper Stentoft
Professor, overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Midtjylland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Kasper Røikjær Jensen
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Henrik Frederiksen
Professor, overlæge
Region Syddanmark
Mikkel Helleberg Dorff
Ledende overlæge
Region Sjælland
Birgitte Lausen
Overlæge
Region Hovedstaden
Eva Leinøe
Overlæge
Region Hovedstaden
Ane Hornbæk Mortensen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Klaus Rieneck
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
Udpegning i gang Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
Udpegning i gang Dansk Sygepleje Selskab
Anders Vidstrup
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Ann Kjersgaard Meldal
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk