Osimertinib (Tagrisso)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: AstraZeneca
ATC-kode: L01XE35
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 10. april 2019

Anbefaling

Godkendt den 10. april 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende osimertinib som mulig standardbehandling til ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
4. juli 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
4. juli - 13. september 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
31. oktober 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
31. oktober 2018 - 30. januar 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
23. januar - 6. februar 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
30. januar 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
28. marts 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
10. april 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
31. oktober 2018 - 10. april 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af osimertinib på 17 uger og 6 dage.

Der har været fagligt clockstop fra den 20. februar til den 28. marts 2019.