Olaparib (Lynparza)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: AstraZeneca
ATC-kode: L01XX46
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Æggestokkekræft Ovariecancer
Anvendelse:  Nydiagnosticeret BRCA-muteret kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden
Fagudvalg:  Kræft i æggestokkene og livmoderkræft
Sidst opdateret: 23. oktober 2019

Anbefaling

Godkendt den 23. oktober 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende olaparib som mulig standardbehandling til nydiagnosticeret avanceret high-grade BRCA-muteret kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 6. marts 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 6. marts - 26. juli 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 16. august 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 16. august - 25. september 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 18. september - 1. oktober 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 25. september 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 9. oktober 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 23. oktober 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 16. august - 23. oktober 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af olaparib på 9 uger og 5 dage.