Olaparib (Lynparza)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: AstraZeneca
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Æggestokkekræft Ovariecancer
Anvendelse:  Kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden
Fagudvalg:  Kræft i æggestokkene og livmoderkræft
Sidst opdateret: 10. april 2019

Anbefaling

Offentliggjort den 10. april 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende olaparib som mulig standardbehandling til kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 19. marts 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 19. marts - 11. oktober 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 25. januar 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 25. januar - 13. marts 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 6. - 20. marts 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 13. marts 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 28. marts 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 10. april 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 25. januar - 10. april 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af olaparib på 10 uger og 5 dage.