Obinutuzumab (Gazyvaro)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Roche
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lymfomer
Anvendelse:  Follikulært lymfom
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 7. februar 2018

Anbefaling

Offentliggjort den 7. februar 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende obinutuzumab som standardbehandling til follikulært lymfom

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 21. juli 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 21. juli - 9. oktober 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 20. november 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 20. november - 13. december 2017. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 6. - 18. december 2017. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 13. december 2017. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 30. januar 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 7. februar 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 20. november 2017 - 7. februar 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af obinutuzumab på 11 uger og 2 dage.