Nonacog beta pegol (Refixia)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Novo Nordisk
ATC-kode: B02BD04
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  Hæmofili B
Fagudvalg:  Blødersygdomme
Sidst opdateret: 13. december 2017

Anbefaling

Godkendt den 13. december 2017

Medicinrådets anbefaling vedrørende nonacog beta pegol som standardbehandling til hæmofili B

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 23. juni 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 23. juni - 31. august 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 18. september 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 18. september - 2. november 2017. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 2. - 6. november 2017. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 9. november 2017. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 24. november 2017. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 13. december 2017. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 18. september - 13. december 2017. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af nonacog beta pegol på 12 uger.