Gå til hovedindholdet

Ibrutinib (Imbruvica)

Status: 16-ugers proces (Direkte indplaceret i behandlingsvejledning)

Ansøger: Janssen-Cilag
ATC-kode: L01EL01
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Cancer Kræftsygdomme
Specifik sygdom:  Kronisk lymfatisk leukæmi
Anvendelse:  Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), 1. linje
Fagudvalg:  Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Sidst opdateret: 23. februar 2024

Ibrutinib er blevet direkte indplaceret i:  Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), der blev godkendt den 21. februar 2024

Status for Medicinrådets vurdering (direkte indplacering)

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
09. december 2022. 

Om vurderingen

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning
15. marts 2023. 

Medicinrådet har godkendt, at lægemidlet bliver vurderet som en del af arbejdet med opdateringen af Medicinrådets behandlingsvejledning. 

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet i behandlingsvejledningen/tillægget
21. februar 2024. 

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet i behandlingsvejledningen/tillægget.

OBS: Lægemidlet er først anbefalet af Medicinrådet, når lægemiddelrekommandationen er offentliggjort.