Limbale stamceller (Holoclar)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Chiesi
ATC-kode: S01XA19
Sygdomsområde:  Øjensygdomme Oftalmologi
Specifik sygdom:  Limbal Stamcellemangel
Anvendelse:  Alvorlig limbal stamcellemangel
Fagudvalg:  Øjensygdomme
Sidst opdateret: 10. oktober 2018

Anbefaling

Godkendt den 10. oktober 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende Holoclar som mulig standardbehandling til voksne patienter med moderat til alvorlig limbal stamcellemangel forårsaget af fysiske eller kemiske okulære forbrændinger

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 23. november 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 23. november 2017 - 12. marts 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 13. april 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 13. april - 13. september 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 23. maj - 20. september 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 30. maj 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 1. oktober 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 10. oktober 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 13. april - 10. oktober 2018. 

Et udvidet clock-stop fra den 28. juni - 13. september 2018 blev opstartet pga. et ønske om en revurdering af den kliniske merværdi.


Medicinrådet har, fraregnet clock-stoppet, gennemført vurderingen af Holoclar på 14 uger og 6 dage.