Lanadelumab (Takhzyro)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Takeda
ATC-kode: B06AC05
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Arveligt angioødem Hereditært angioødem
Anvendelse:  Forebyggende behandling af arveligt angioødem
Fagudvalg:  Arveligt angioødem
Sidst opdateret: 22. januar 2020

Anbefaling

Godkendt den 22. januar 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende lanadelumab som mulig standardbehandling til forebyggende behandling af arveligt angioødem

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
7. december 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
7. december 2018 - 21. juni 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
4. oktober 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
4. oktober - 11. december 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
4. - 17. december 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
17. december 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
9. januar 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
22. januar 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
4. oktober 2019 - 22. januar 2020. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af lanadelumab til forebyggende behandling af arveligt angioødem på 12 uger og 5 dage.

Der har været udvidet clock-stop fra den 20. november til den 11. december 2019.