Inclisiran (Leqvio)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Novartis
ATC-kode: C10AX16
Sygdomsområde:  Hjerte- og kredsløbssygdomme Kardiologi
Specifik sygdom:  Forhøjede kolesteroler eller triglycerider i blodet Hyperlipidæmi
Anvendelse:  Voksne med primær hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi
Fagudvalg:  Lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)
Sidst opdateret: 28. oktober 2021

Anbefaling

Godkendt den 28. oktober 2021

Medicinrådet anbefaler ikke inclisiran som mulig standardbehandling til voksne patienter med primær hyperkolesterolæmi (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller kombineret dyslipidæmi. Begge er sygdomme med forhøjede niveauer af fedtstoffer i blodet.

Medicinrådet vurderer, at inclisiran er lige så effektiv som alirocumab og evolocumab til at sænke LDL-kolesterol i blodbanen. Alirocumab og evolocumab er de nuværende behandlingsmuligheder. Medicinrådet vurderer ligeledes, at patienterne hverken får værre eller flere bivirkninger ved behandling med inclisiran. Men Medicinrådet mener ikke, at behandlingen kan ligestilles med alirocumab og evolocumab, fordi der endnu ikke er data for, at patienterne får reduceret deres risiko for kardiovaskulære hændelser, herunder fx blodprop i hjertet, ved behandling med inclisiran.

Inclisiran er dyrere end de nuværende behandlingsmuligheder og derfor vurderer Medicinrådet, at forholdet mellem lægemidlets effekt og sundhedsvæsnets omkostninger til behandlingen ikke er rimeligt.

Medicinrådet har truffet sin beslutning på baggrund af en pris på inclisiran, som er forhandlet (SAIP) mellem lægemiddelvirksomheden og Amgros. Her er givet en rabat i forhold til den officielle listepris (AIP).

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
27. januar 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
21. maj 2021. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
23. september 2021. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
8. oktober 2021. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
27. oktober 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
21. maj - 27. oktober 2021. 

Medicinrådet har brugt 22 uger og 5 dage (159 dage) på arbejdet med inclisiran til behandling af voksne med primær hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi.