Guselkumab (Tremfya)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Janssen-Cilag A/S
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Psoriasisgigt Psoriasis artrit
Anvendelse:  Psoriasisartrit
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 23. august 2021

Anbefaling

Offentliggjort den 23. august 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende guselkumab til behandling af psoriasisartrit

Medicinrådet anbefaler ikke guselkumab til patienter med psoriasisartrit.

Medicinrådet anbefaler ikke guselkumab, fordi det er et dårligere lægemiddel end den behandling,
patienterne får i dag. Guselkumab er mindre effektivt til at forhindre kroniske skader i leddene samt
kontrollere patienternes sygdomsaktivitet end nuværende standardbehandling.

Medicinrådet kan derfor ikke anbefale guselkumab som mulig standardbehandling uanset pris.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 20. oktober 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 20. oktober 2020 - 26. januar 2021. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 27. maj 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 27. maj - 23. juni 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 16. - 30. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 30. juni 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 27. maj - 30. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 23. juni 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 20. august 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 27. maj - 20. august 2021. 

Medicinrådet har brugt 12 uger og 1 dag (85 dage) på arbejdet med guselkumab til psoriasisartrit.