Durvalumab (Imfinzi)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: AstraZeneca
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Cancer pulmonis Lungekræft
Anvendelse:  Ikke-småcellet lungekræft stadie III
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 19. juni 2019

Anbefaling

Offentliggjort den 19. juni 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende durvalumab som mulig standardbehandling til ikke-småcellet lungekræft stadie III

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 28. august 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 28. august - 13. november 2018. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 25. februar 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 25. februar - 10. april 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 3. - 22. april 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 15. maj 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 5. april 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 19. juni 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 25. februar - 19. juni 2019. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning fra Astra Zeneca den 28. august 2018 og modtog den kliniske del af den endelige ansøgning 25. februar 2019.

Vurdering af klinisk merværdi blev godkendt af Rådet 10. april 2019. 

Amgros accepterede først den endelige økonomiske ansøgning 5. april 2019. Derfor kunne anbefalingen først behandles på Rådets møde i juni. Anbefalingen har været i clockstop mellem Rådets møde den 15. maj og mødet den 19. juni 2019

Den samlede sagsbehandlingstid er 11 uger og 2 dage fra modtagelse af den kliniske del af ansøgningen, fraregnet clockstop.